Pla d’estudis 2023

INTRODUCCIÓ A LA FIGURA DE PRODUCCIÓ

Què és i què no és? Què fa i què no fa?
Tipologies de professionals de la producció
Diferents escenaris/entorns de treball
Habilitats, principis i valors dels i les professionals de la producció

PLA DE PRODUCCIÓ | ETAPES

Organització de recursos i calendari general
Gestió i organització de l’equip
Disseny de producció
Pla d’explotació del projecte en gira
Producció tècnica

GESTIÓ

Marc jurídic
Gestió econòmica
Gestió administrativa
Subvencions
Altres fonts de finançament

ALTRES TASQUES VINCULADES A LA PRODUCCIÓ

Prevenció de Riscos Laborals
Drets d’autoria
Comunicació
Distribució
Creació de públics
Estructura i dinàmica del sector de les arts escèniques
*Aquesta formació l’oferim amb vocació d’ofici desde l’expertesa i la nostra experiència en la producció dins les Arts escèniques