xarxa de professionals de la producció escènica de catalunya

A principis del 2020 es va començar a gestar una xarxa de professionals de la producció d’arts escèniques amb la finalitat de crear un col·lectiu influent capaç de defensar les necessitats i els drets de la professió. La Xarxa s’organitza en comissions de treball i es regeix per una declaració d’intencions que recull les inquietuds i els motius de la seva fundació.

Actualment està formada per gairebé 400 professionals dedicats a la producció en companyies, teatres, equipaments, institucions i festivals, i segueix oberta a qualsevol persona de l’ofici que vulgui formar-ne part.

declaració d’intencions

Treballem en equip per tal que una companyia d’arts escèniques es mantingui viva i activa i tots els seus engranatges funcionin bé i per a que projeces escènics i artístics de diferents formats i durades es puguin portar a terme. 

Una persona que es dedica a la producció d’un espectacle o projecte escènic és una persona creativa i alhora racional, amb capacitat d’organització, és hàbil i àgil per trobar recursos i solucions, resoldre conflictes, elaborar i executar pressupostos i gestionar equips.

La diversitat de les tasques i la responsabilitat de la persona productora contrasta amb un seguit de limitacions, com la invisibilitat i desconeixement del nostre dia a dia, continuant per una feina molt solitària, apresa de forma autodidacta amb unes condicions laborals fràgils o inestables. 

Quan hem fet aquestes reflexions en veu alta i les hem compartit entre totes les companyes i companys que ens hi dediquem, ha sorgit un contundent desig col.lectiu de millorar el nostre ofici. 

els nostres objectius

definir i donar visibilitat al rol de la producció

per dotar-lo de l’espai i la condició professional que mereix dins del sector de les arts escèniques.  

apoderar-nos i enfortir-nos

gràcies a l’efecte positiu i multiplicador que té treballar en una  xarxa interconnectada.

disposar d’un espai de trobada

Poder disposar d’un espai de trobada on compartir cures, idees, reptes, recursos i coneixements i oportunitats.

dignificar la nostra activitat

promovent la creació d’una taula salarial i un conveni professional revisant si diversos epígrafs d’activitat del règim d’autònoms ens representen.

marcar pautes

Elaborar un document que marqui unes pautes sobre l’abast de la feina del/la productor/a que pugui servir de guia en el moment de la contractació.

generar una borsa de treball

des de la qual canalitzar un mercat laboral existent encara poc regulat.

promoure i liderar

la creació i diversitat d’oferta de formació complementària a l’existent, que estigui marcada per les necessitats reals del mercat actual, des d’un enfoc pràctic, buscant alhora la capacitació i l’acompanyament.

..

som un espai obert a qualsevol persona de l’ofici que vulgui formar-ne part.