antonio morcillo

  • S1123 | GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D’EQUIPS

    16.02 | SESSIÓ 11 AMB Antonio Morcillo Com a autor, director i docent, l’Antonio està acostumat a gestionar equips de treball i també a reflexionar i documentar-se. En primer que caldrà saber és què significa, millor dit: què entenem cadascú per “gestió d’equips”? i aquí s’obra un breu espai de reflexió per a que cadascú…

    Read more

Unfortunately no posts were found