Metodologia

La formació està dirigida a 18 persones com a màxim. Aquest límit de places és important per poder fer un seguiment personalitzat de cada participant. 

El pla d’estudis està plantejat seguint un ordre lògic de les etapes i necessitats d’un projecte en el decurs de 66 hores lectives.

Classes presencials teòriques i pràctiques

(12 de gener 2023 – 30 de març 2023)

El primer bloc de la formació està compost per classes presencials teorico-pràctiques impartides per professionals de sector. A més de les sessions dedicades a la producció i els projectes, hi haurà sessions sobre temes específics necessaris com el marc jurídic, els riscos laborals, les finances, etc.

Cada formador organitzarà les seves sessions de manera que encaixin en la globalitat. Així mateix, cada formadora decidirà si es tracta d’una sessió purament teòrica o inclou casos pràctics. 

Visites a equipaments

Les visites formatives a espais dedicats a les arts escèniques ens permetran veure i accedir de primera mà a la realitat de la feina.

En aquestes sortides visitarem teatres, companyies i espais de dansa i circ de la ciutat comtal en què els interlocutors seran els professionals de la producció amb perfils molt variats, està previst fer 6 visites a equipaments com ara la Nau Ivanow, l’Artesà i l’Ateneu Popular 9Barris, entre d’altres.

Tutories

Les tutories d’aquesta formació serviran per aclarir dubtes, assessorar i aconsellar als estudiants, fer un seguiment a nivell acadèmic i també com a orientació professional.

Però a més d’això, es tracta de crear un vincle més personal i crear un espai de diàleg, idees i intercanvi.

Pràctiques professionals no obligatòries

(febrer – juliol 2023)

Aquesta formació sorgeix de la Xarxa de productors de arts escèniques, per tant comptem amb més de cent quaranta professionals treballant en diferents companyies, teatres, equipaments, etc., que ens permeten oferir pràctiques i propostes molt properes i directes.